Kabel USB

Kabel USB do podłączenia glukometru z komputerem

Firma Ascensia oferuje przewód umożliwiający podłączenie glukometru do komputera. Dzięki niemu każdy użytkownik glukometru może samodzielnie korzystać z programu komputerowego do monitorowania cukrzycy.