Korzyści ze stosowania długoterminowego systemu CGM

Eversense XL

Pomagaj pacjentom skuteczniej kontrolować cukrzycę

System ciągłego monitorowania stężenia glukozy Eversense®XL CGM jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia glukozy u osób chorych na cukrzycę, które ukończyły 18 lat, przez okres maksymalnie do 180 dni. Stanowi w zamierzeniu dopełnienie monitorowania poziomu glukozy we krwi z opuszki palca, lecz go nie zastępuje. Zabieg implantacji i usuwania sensora wykonuje lekarz. Aby uzyskać więcej informacji, pacjent powinien zwrócić się do swojego lekarza. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na stronie global.eversensediabetes.com/safety-info.

Lepsze wyniki w rzeczywistych warunkach

Stale aktualizowane informacje

Stale aktualizowane informacje

Osiągany w warunkach rzeczywistych wskaźnik utrzymywania glikemii w zakresie docelowym (70-180mg/dl)

69% czasu w zakresie docelowym4

Dowiedz się więcej >
Długi okres działania

Długi czas użytkowania w kluczowych badaniach dla Eversense CGM

Istotny wskaźnik przestrzegania zaleceń

>23 godziny użytkowania1-3

Dowiedz się więcej >
HbA1C

Lepsze wyniki

Obniżenie poziomu HbA1c potwierdzone w badaniu w warunkach rzeczywistych4

Obniżenie HbA1c o 0,43% w stosunku do poziomu bazowego na poziomie 7,44

Dowiedz się więcej >

Zaproś swoich pacjentów do zapisania się już dzisiaj.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc wspierać ich w drodze do Systemu CGM Eversense XL.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Irace C et al. Clinical use of a 180-day implantable glucose sensor improves glycated haemoglobin and time in range in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2020;1–6.