Nie wszystkie systemy CGM są takie same

Między systemami CGM występują istotne różnice

Ponieważ na rynku dostępnych jest kilka typów systemów CGM, znajomość różnic między nimi jest konieczna, by rekomendować pacjentom właściwe rozwiązania.

Flash
Systemy monitorowania stężenia glukozy metodą skanowania

Użytkownik musi zeskanować sensor, aby odczytać stężenie glukozy

Alarmy wizualne i dziękowe - dostępne jedynie dla FreeStyle Libra 2 firmy Abbott

Użytkownik sam zakłada sensor

Transmitera nie można zdjąć

Trwałość sensora: 14 dni

Przykład: Abbott FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System

Działające w czasie rzeczywistym
 • Pomiar stężenia glukozy co 5 minut
 • Alarmy i powiadomienia pomagają pacjentowi w kontrolowaniu cukrzycy
 • Użytkownik sam zakłada sensor
 • Transmitera nie można zdjąć
 • Trwałość sensora: 7–10 dni
 • Okres rozruchu: 2 godziny
 • Przykłady: Dexcom G6, Medtronic Guardian Connect
Sensor
 • Pomiar stężenia glukozy co 5 minut
 • Alarmy pomagają pacjentowi w kontrolowaniu cukrzycy
 • Zdejmowalny transmiter
 • Alarmy wibracyjne
 • Sensor implantowany w warunkach profesjonalnych, nie przez użytkownika
 • Trwałość sensora: do 180 dni
 • Okres rozruchu: 24 godziny
 • Przykłady: Eversense XL
Eversense XL

Korzyści ze stosowania długoterminowego systemu CGM

 

Bardziej dokładne i użyteczne informacje

Wykazana wysoka wydajność i dokładność systemu1.

Diagramy, wykresy i raporty w aplikacji podnoszące
świadomość glikemii.

Trzy rodzaje alarmów (dźwiękowe, wibracyjne
wyczuwalne na ciele i tekstowe na urządzeniu mobilnym) zwiększające poziom bezpieczeństwa.

Mniej przeszkód

Bez konieczności wymiany sensora dwa razy w miesiącu.

Odczyty w czasie bliskim rzeczywistemu pomagają przewidywać i monitorować trendy.

Dłuższy czas użytkowania

W pełni implantowany sensor. 
Pomiary w trybie ciągłym i alarmy przez całą dobę, aż do 180 dni.

Użytkownicy systemu Eversense CGM deklarują, że czują się pewniej i bezpieczniej.2

W głównym badaniu klinicznym użytkownicy systemu Eversense zgłaszali wysoki poziom zadowolenia i ograniczenie stresu. System ciągłego monitorowania stężenia glukozy Eversense XL został zaprojektowany w taki sposób, by eliminować szereg barier poprzez zrównoważenie wydajności, jakości i ilości informacji dla pacjenta oraz komfortu użytkowania przy zachowaniu preferowanego stylu życia. Jest przez to chętnie akceptowany przez pacjentów, a korzystanie z niego przynosi dobre efekty.

Dane ankietowe

*Informacje i dane zamieszczone w tej tabeli pochodzą z instrukcji obsługi wydanych przez producentów poszczególnych produktów: Dexcom (Podręcznik użytkownika systemu CGM Dexcom G6, 2018 r.); Abbott FreeStyle Libre 14 Day Flash Glucose Monitoring System, Summary of Safety and Effectiveness Data (SSED), lipiec 2018 r.; Medtronic (Podręcznik użytkownika systemu Guardian Connect, 2018 r.); Senseonics (Instrukcja użytkowania Eversense CGM, 2018 r.).

1. Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694
2. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638

Pacjenci nie muszą już sami zakładać sobie sensorów

Dowiedz się, jak wdrożyć Eversense XL w swojej klinice z korzyścią dla pacjentów.

Dowiedz się więcej