Nie używasz jeszcze systemu CGM?

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy (CGM — Continuous Glucose Monitoring) pomaga osobie chorej na cukrzycę nie tylko na bieżąco sprawdzać poziom cukru, lecz również przewidywać, jak będzie się on zmieniał. System Eversense XL CGM umożliwiający do 288 pomiarów dziennie prezentuje strzałki trendu informujące o szybkości i kierunku zmiany stężenia glukozy. Na podstawie tych informacji możesz zawczasu kompensować zbliżające się nadmierne wzrosty lub spadki poziomu cukru — zamiast je tylko reaktywnie, często zbyt mocno korygować. Użytkownicy systemu Eversense wskazują, że mają dzięki niemu poczucie większej kontroli nad cukrzycą1. Mamy nadzieję, że także Ty docenisz jego zalety.

Alternatywa dla tradycyjnych systemów CGM

Eversense jest zaprojektowany tak, aby wspierać Cię w proaktywnym kontrolowaniu cukrzycy.

Alarmy

Alarmy, które możesz zobaczyć, poczuć i usłyszeć

Eversense XL z wyprzedzeniem ostrzega Cię o możliwym za wysokim lub za niskim poziomie glukozy. Alarmy mogą mieć postać, wyświetlanych na telefonie komunikatów i alarmów dźwiękowych lub wibracji na ramieniu. Sygnalizują one wysoki lub niski poziom glukozy na podstawie indywidualnie dobranych ustawień.

Dowiedz się więcej >
Sensor

Nie trzeba samodzielnie zakładać sensora

Lekarz dokonuje implantacji sensora Eversense XL 2–3 razy w roku, zatem unikasz kłopotliwej samodzielnej wymiany sensora co 7–14 dni. Zgłaszasz się do dedykowanej kliniki na krótki zabieg implantacji sensora przez Twojego lekarza i od razu możesz wracać do codziennych obowiązków.

Dowiedz się więcej >
Odczyt poziomu glukozy na telefonie

Nie jest wymagany oddzielny odbiornik.

W systemie Eversense XL odczyty stężenia glukozy można obserwować bezpośrednio na swoim kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Zatem nie potrzebujesz osobnego odbiornika. Pomiary wykonywane co 5 minut przez cały dzień i strzałki trendu glukozy ułatwiają zorientowanie się gdzie jesteś teraz oraz dokąd i jak szybko zmierzasz.

Dowiedz się więcej >

Poprawa jakości życia1

Chorowanie na cukrzycę jest wystarczająco trudne. Dlatego chcemy, by system Eversense pomógł Ci w łatwiejrzym zarządzaniu Twoją chorobą . W ramach europejskiego badania klinicznego użytkownicy systemu CGM Eversense XL odpowiedzieli jak wpłynął on na ich życie.1

Rodzina Eversense

1. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638